เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลในเบื้องต้นมีจำนวน 9 คน ดังนี้

(อนึ่ง สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาลัยการเมืองฯ เพื่อที่จะเก็บเป็นฐานข้อมูลและร่วมแสดงความยินดีต่อไป)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-02-06
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล