เมนูหลัก > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

1. นางสาว พรชนก พรีพรม

2. นายสาธิจิตต์ นกจันทร์

3. นางสาวเจนจิรา สุขเพลีย

4. นางสาวปภาดา  รัตนตระกูล

 

สอบแข่งขันในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้อง D309 ชั้น3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-02-12
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 120218_080343.pdf <<