เมนูหลัก > วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพสร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018 จังหวัดมหาสารคาม

 
 
 

วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพสร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถสมัครงานล่วงหน้าได้ตามคิวอาร์โค้ด
ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือดูได้ที่เว็บไซด์
http://jobit2.doe.go.th/mahasarakham


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-03-21
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 210318_073126.pdf <<