เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 
จัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                             1. มีสัญชาติไทย
                             2. สำเร็จการศึกษาอย่าน้อยระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
                             3. มีผลคะแนนสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 71 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน
                             4. มีอายุระหว่าง 30-50 ปี
                             5. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org โดยจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 050418_082059.pdf <<