เมนูหลัก > COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

 
 
 

COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

COPAG เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวจีรวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

วัตถุประสงค์ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว โดยมีเนื้อหาในการประชุมคือ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับนิสิตและบุคลากรเพื่อการศึกษา โดยวิทยาลัยฯมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยร่วมต่างๆ รวมถึงการนำเสนอการวิจัย


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-05-30
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล