เมนูหลัก > ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี ทุกวิชาเอก เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 (The PA workshop for 21st Century Students)”

 
 
 

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี ทุกวิชาเอก เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 (The PA workshop for 21st Century Students)”

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง D-201 (จำกัดเพียง 100 คนแรกเท่านั้น)

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/hgbHoOobuJlzyn582

(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.)

 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง D-201 (จำกัดเพียง 200 คนแรกเท่านั้น)

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/kV0XNBdHJwOugd3r2

(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.)

 

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง วิพากษ์เนื้อเพลงผ่านทฤษฎี”
ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง D-413 (จำกัดเพียง 50 คนแรกเท่านั้น)

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/t8Of4D2hp7DQqSW23

(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.)

 

 

*หมายเหตุ นิสิตที่เข้าร่วมในทแต่ละสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน*


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-06-25
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล