เมนูหลัก > ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก งบประมาณ 2561

 
 
 

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก งบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชาที่ให้ทุนสนับสนุน สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ระยะเวลาในการยื่นช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561

http://www.constitutionalcourt.or.th  หรือโทรศัพท์ 0 2141 7675


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-06-29
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 290618_073320.pdf <<