เมนูหลัก > โครงการ UMAP Program A&B 2018 (for Spring Semester 2019)

 
 
 

โครงการ UMAP Program A&B 2018 (for Spring Semester 2019)

โครงการ UMAP Program A&B 2018 (for Spring Semester 2019)จากสถาบันเครือข่ายของ UMAP โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปศึกษา ณ สถาบันเครือข่ายของ UMAP เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษาทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://umap.org/programs/a_b/

และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://umap.org/forstudents/#application-procedure

โดยจะหมดเขตรับสมัครรอบที่หนึ่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และหมดเขตรับสมัครสำหรับรอบที่สองในวันที่ 26 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754241


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-07-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 040718_034355.pdf <<