เมนูหลัก > COPAG สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
 

COPAG สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 181 คน ดังนี้ เอกการเมืองการปกครอง จำนวน 80 คน

เอกรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 80 คน และเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 21 คน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-07-11
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล