เมนูหลัก > ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

 
 
 

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-07-11
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 110718_082821.pdf <<