ข่าวประชาสัมพันธ์
   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา (ตั้งแต่ 1-26 ตุลาคม 2558)
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา (ตั้งแต่ 14-30 กันยายน พ.ศ. 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 , ตำรวจจราจร 1197 , (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555 เปิดรับสมัคร Call Center Agent จำนวนรวม 176 อัตรา แยกตามหน่วยงาน วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559
ธนาคารออมสิน ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)