HOME ABOUT US SERVICE E-BOOK
.

 

 

 

 
บริการ E-Book ของห้องสมุดฯ
สำรวจรายการหนังสือที่สนใจได้ที่นี่ : https://elibrary-copag.cu-elibrary.com/
ตัวอย่างการสมัครใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Application | รายละเอียดและใบสมัคร
 

สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
OPAC

   .


 
ให้เช็คการจองห้องก่อนทำการจอง เพื่อให้ทราบวันเวลาที่ว่าง และสามารถจองได้
คู่มือการจองห้องประชุม
PDF
E-BOOK


 
 
ประจำปีการศึกษา 2563
1. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563) [PDF]
2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 12 เมษายน 2564) [PDF]
 
ประจำปีการศึกษา 2564
1. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [PDF]
2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2/2564 [PDF]
 
 

 

 

E-BOOK ทั้งหมด 

 
 
 
 


....


...Copyright © 2018
...วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
...ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
...Tel 0-4375-4333-6 ต่อ 3702 Fax 0-4375-4137
...E-mail: [email protected]