บุคลากรประจำห้องให้คำปรึกษา

 
 
นางสาวจารุณี มาพร
ปฏิบัติหน้าที่ : จันทร์ - ศุกร์
  เวลา 09.00-15.00 น.
 
อ.ดร.สุกรี นาคแย้ม
ปฏิบัติหน้าที่ : วันอังคาร
  เวลา 14.00 น.
 
อ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
ปฏิบัติหน้าที่ : วันอังคาร
  เวลา 15.00 น.
 
อ.ดร.นิลุบล ไพเราะ
ปฏิบัติหน้าที่ : วันพุธ
  เวลา 16.00 น.
 
อ.ทิพสุดา ญาณาภิรัต
ปฏิบัติหน้าที่ : พฤหัสบดี
  เวลา 15.00น
 
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ : วันศุกร์
  เวลา 14.00 น.
 
ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า
ปฏิบัติหน้าที่ : unimpeded
  เวลา unimpeded
 
นายมารุต บุบผามาลา
ปฏิบัติหน้าที่ : unimpeded
  เวลา unimpeded