ชื่อ :   ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - Ph.D. in Criminology Monash University, Australia
    - ศศ.ม. สิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล
    - ศศ.บ. เอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :