ชื่อ :   ปฤณ เทพนรินทร์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :