รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-411 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 14:01:00
อนุมัติ
         
2 D-402 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 14:00:00
อนุมัติ
         
3 D-334 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 14:00:00
อนุมัติ
         
4 D-333 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2563
30-06-2563 13:59:00
อนุมัติ
         
5 D-219 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 13:58:00
อนุมัติ
         
6 D-206 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 13:58:00
อนุมัติ
         
7 D-201 07-07-2563
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 13:57:00
อนุมัติ
         
8 D-411 12-07-2563
เวลา 09:00:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 13:55:00
อนุมัติ
         
9 D-411 11-07-2563
เวลา 09:00:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-06-2563 13:55:00
อนุมัติ
         
10 D-413 01-07-2563
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
29-06-2563 12:47:00
อนุมัติ
         
11 D-415 05-08-2563
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
27-06-2563 22:43:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ผู้ขอใช้ยกเลิกการจองห้องช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ทั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงเวลาการใช้ห้องเป็นเวลา 17.00-20.00 น. แทน
         
12 D-413 02-07-2563
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
27-06-2563 22:33:00
อนุมัติ
         
13 D-309 26-06-2563
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
25-06-2563 08:02:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
14 D-338 11-08-2563
เวลา 07:30:00 ถึง 12:00:00
ธีรพงษ์ ทองอ้วน
23-06-2563 10:38:00
อนุมัติ
         
15 D-206 10-07-2563
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
23-06-2563 09:10:00
อนุมัติ
         
16 D-413 26-06-2563
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
23-06-2563 09:06:00
อนุมัติ
         
17 D-338 14-08-2563
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 13:04:00
อนุมัติ
         
18 D-338 31-07-2563
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 13:03:00
อนุมัติ
         
19 D-338 17-07-2563
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 13:02:00
อนุมัติ
         
20 D-338 27-08-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:34:00
อนุมัติ
         
21 D-338 20-08-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:33:00
อนุมัติ
         
22 D-338 13-08-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:32:00
อนุมัติ
         
23 D-338 06-08-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:32:00
อนุมัติ
         
24 D-338 30-07-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:31:00
อนุมัติ
         
25 D-338 23-07-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:30:00
อนุมัติ
         
26 D-338 16-07-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:29:00
อนุมัติ
         
27 D-338 09-07-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:29:00
อนุมัติ
         
28 D-338 02-09-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:26:00
อนุมัติ
         
29 D-338 26-08-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:26:00
อนุมัติ
         
30 D-338 19-08-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:25:00
อนุมัติ
         
31 D-338 05-08-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:24:00
อนุมัติ
         
32 D-338 29-07-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:23:00
อนุมัติ
         
33 D-338 22-07-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:23:00
อนุมัติ
         
34 D-338 15-07-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:22:00
อนุมัติ
         
35 D-338 08-07-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-06-2563 12:21:00
อนุมัติ
         
36 D-413 24-06-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
18-06-2563 09:15:00
อนุมัติ
         
37 D-413 18-06-2563
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
อาจารย์กันตา วิลาชัย
16-06-2563 10:19:00
อนุมัติ
         
38 D-413 11-06-2563
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
09-06-2563 10:24:00
อนุมัติ
         
39 D-413 10-06-2563
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
08-06-2563 14:39:00
อนุมัติ
         
40 D-339 08-06-2563
เวลา 11:00:00 ถึง 15:00:00
ชินวัตร เชื้อสระคู
07-06-2563 16:10:00
อนุมัติ
         

รวม 5161 รายการ : 130 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] ถัดไป>>