ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2560

 

ด้านความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

 
     
 

ร้อยตำรวจเอกไตรรงค์ ประสพมงคล
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 2
(รองสารวัตรสืบสวน สังกัด : สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี)

 
   
         
 

นายคำเคลื่อน  พณะชัย
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 6
(นายอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม)

 
   
         
 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

 
         
  นายกิตติศักดิ์  ชิณแสง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2
(นักวิชาการ, บรรณาธิการประชาสังคม มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า
และ หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
   
         
 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

 
         
 

นายปฏิพัทธ์  เข็มทิศ
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 2
(นักสื่อสารมวลชน  ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ งานข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฝ่ายข่าวโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี)

 
   
         
  นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 8
(รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

)
 
   
         
  นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย์
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 6
(ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)