ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2562

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จ ในอาชีพ/หน้าที่การงาน 2562

 
     
 

นายอดิศร  สังข์ทอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รุ่นที่ 2
(เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ประจำโครงการ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบูลี)

 
   
         
  นางสาวเมขลา วุฒิวงศ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2
(เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองคาย)
 
   
         
 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย 2562

 
         
  ผศ. ดร.เสกสรรค์ สนวา
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รุ่นที่ 1
(ผศ. ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
 
   
         
  นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รุ่นที่ 2
(ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
 
   
         
  นายโกเมน จันทะสิงห์
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3
(ผอ. โรงเรียนบ้านแก้งขอ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี)
 
   
         
 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 2562

 
         
  ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชินภักดี
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 10
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมหาสารคาม)
 
   
         
  สิบตำรวจโทภรัณยู มายูร
ร.ม. การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 8
(ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ถานที่ทำงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม)
 
   
         
  นางสาวชนันพร บัวมาศ
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 5
(หุ้นส่วนผู้จัดการ สถานที่ทำงาน สกายลายน์ เคเบิล มหาสารคาม)
 
   
         
  พันตำรวจตรียศวริศ อันทรบุตร
รป.ม นโยบายสาธารณะ รุ่นที่ 12
(สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ มหาสารคาม)
 
   
         
  นายเรืองฤทธิ์ โพธิพรม
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 2
(นักสังเกตการณ์เลือกตั้ง องค์กรพัฒนาเอกชน)
 
   
         
  นายวิทยา พันธ์พานิชย์
การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 2
(เลขานุการนายก อบต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด )