ค้นหารายการจองห้อง
 


ค้นหาตาม ห้องเรียน วันที่

 

เลือกห้องเรียน
ชื่อ - สกุล
   
วันที่
   
   

 

 
 
 
 
   รายการคำร้องจองห้อง
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 22-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
22-05-2562 10:01:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-340 22-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
20-05-2562 21:53:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 D-211 20-05-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ
17-05-2562 09:31:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
4 D-413 17-05-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
16-05-2562 13:23:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
5 D-206 22-05-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
16-05-2562 12:48:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
6 D-214 18-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
อรวรรณ บุญวรณ์
15-05-2562 22:06:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
7 D-415 25-06-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
15-05-2562 15:57:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
8 D-207 16-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
14-05-2562 23:14:00
อนุมัติ
         
9 D-206 23-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
14-05-2562 19:33:00
อนุมัติ
         
10 D-206 22-05-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
14-05-2562 19:32:00
ไม่อนุมัติ เกินระยะเวลา 22.00 น.ที่ทางวิทยาลัยกำหนด
         
11 D-206 21-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
14-05-2562 19:29:00
อนุมัติ
         
12 D-206 20-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
14-05-2562 19:27:00
อนุมัติ
         
13 D-207 20-05-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 20:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-05-2562 17:18:00
อนุมัติ
         
14 D-201 20-05-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 20:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-05-2562 17:14:00
อนุมัติ
         
15 D-413 15-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 18:00:00
วริทร รัชโพธิ์
14-05-2562 16:05:00
อนุมัติ
         
16 D-214 15-05-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 15:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
14-05-2562 14:35:00
อนุมัติ
         
17 D-212 20-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-05-2562 13:07:00
อนุมัติ
         
18 D-201 17-05-2562
เวลา 16:00:00 ถึง 20:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-05-2562 12:38:00
ไม่อนุมัติ วันที่ 18 เป็นวันสอบของสำนักศึกษาทั่วไปครับ
         
19 D-212 18-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
14-05-2562 07:53:00
อนุมัติ
         
20 D-212 12-05-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 21:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
12-05-2562 01:09:00
อนุมัติ
         
21 D-207 12-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปฐวี ปัญญาทอง
11-05-2562 18:06:00
อนุมัติ
         
22 D-212 12-05-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
10-05-2562 10:21:00
อนุมัติ
         
23 D-340 11-05-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
10-05-2562 10:13:00
อนุมัติ
         
24 D-413 13-05-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 19:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
08-05-2562 17:51:00
อนุมัติ
         
25 D-207 22-05-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
04-05-2562 15:38:00
อนุมัติ
         
26 D-214 14-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
04-05-2562 14:54:00
อนุมัติ
         
27 D-212 06-05-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
03-05-2562 08:36:00
อนุมัติ
         
28 D-207 06-05-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
ศราวุฒิ วิสาพรม
02-05-2562 23:27:00
อนุมัติ
         
29 D-206 05-05-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
02-05-2562 08:13:00
อนุมัติ
         
30 D-206 05-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
01-05-2562 21:17:00
อนุมัติ
         
31 D-212 03-05-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 22:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
01-05-2562 19:52:00
อนุมัติ
         
32 D-413 01-05-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
01-05-2562 13:32:00
อนุมัติ
         
33 D-340 04-05-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
30-04-2562 18:00:00
อนุมัติ
         
34 D-212 02-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปฐวี ปัญญาทอง
30-04-2562 17:25:00
อนุมัติ
         
35 D-309 07-05-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
30-04-2562 16:02:00
อนุมัติ
         
36 D-214 02-05-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
30-04-2562 15:41:00
อนุมัติ
         
37 D-334 04-05-2562
เวลา 09:30:00 ถึง 12:30:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
30-04-2562 10:48:00
อนุมัติ
         
38 D-207 03-05-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 19:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
29-04-2562 09:25:00
อนุมัติ
         
39 D-212 01-05-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
28-04-2562 22:11:00
อนุมัติ
         
40 D-415 16-05-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 18:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
28-04-2562 17:18:00
อนุมัติ
         

รวม 917 รายการ : 23 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] ถัดไป>>