ค้นหารายการจองห้อง
 


ค้นหาตาม ห้องเรียน วันที่

 

เลือกห้องเรียน
ชื่อ - สกุล
   
วันที่
   
   

 

 
 
 
 
   รายการคำร้องจองห้อง
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 25-12-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
13-12-2561 08:22:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-413 13-12-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
13-12-2561 08:18:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 D-415 14-12-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 14:30:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
13-12-2561 08:13:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
4 D-413 20-12-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
ไชยมนู กุนอก
11-12-2561 16:05:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
5 D-413 23-12-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-12-2561 11:33:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
6 D-413 22-12-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-12-2561 11:32:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
7 D-333 15-12-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
09-12-2561 13:41:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
8 D-207 10-12-2561
เวลา 11:00:00 ถึง 16:00:00
ศราวุฒิ วิสาพรม
07-12-2561 13:58:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
9 D-414 12-12-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
06-12-2561 15:37:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
10 D-212 15-12-2561
เวลา 12:30:00 ถึง 19:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
06-12-2561 15:04:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
11 D-413 06-12-2561
เวลา 15:00:00 ถึง 16:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
06-12-2561 11:21:00
อนุมัติ
         
12 D-333 10-12-2561
เวลา 16:30:00 ถึง 18:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
04-12-2561 11:25:00
อนุมัติ
         
13 D-212 19-12-2561
เวลา 12:30:00 ถึง 16:30:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
01-12-2561 09:47:00
อนุมัติ
         
14 D-212 15-12-2561
เวลา 09:30:00 ถึง 16:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
01-12-2561 09:46:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
15 D-212 16-12-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 23:00:00
นายอภิสิทธิ์ สีดี
27-11-2561 16:45:00
อนุมัติ
         
16 D-219 30-11-3104
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายอิศรา ซุงหล้า
27-11-2561 13:04:00
อนุมัติ
         
17 D-415 16-12-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
27-11-2561 12:20:00
อนุมัติ
         
18 D-339 11-12-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
27-11-2561 12:18:00
อนุมัติ
         
19 D-415 05-12-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 22:00:00
จักรพงศ์ ศิริโส
26-11-2561 10:44:00
อนุมัติ
         
20 อื่นๆ 28-11-2561
เวลา 11:00:00 ถึง 18:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
25-11-2561 20:48:00
อนุมัติ
         
21 อื่นๆ 27-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
25-11-2561 20:47:00
อนุมัติ
         
22 D-206 27-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
25-11-2561 13:20:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนถึงเวลา 20.00 น. กรุณาเช็คตารางการใช้ห้องก่อนทำการจองด้วยครับ
         
23 D-415 05-12-2561
เวลา 09:30:00 ถึง 20:30:00
จักรพงศ์ ศิริโส
25-11-2561 12:46:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 08.00-14.00 น.
         
24 D-415 28-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 21:30:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
25-11-2561 09:19:00
อนุมัติ
         
25 D-219 28-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
23-11-2561 22:38:00
อนุมัติ
         
26 D-206 28-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
23-11-2561 22:37:00
อนุมัติ
         
27 D-202 28-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายพลวัฒน์ ใสแสง
23-11-2561 22:36:00
อนุมัติ
         
28 D-201 28-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายปริญญา อุทโธ
23-11-2561 22:34:00
อนุมัติ
         
29 D-219 27-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายพลวัฒน์ ใสแสง
23-11-2561 22:33:00
อนุมัติ
         
30 D-202 27-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
23-11-2561 22:30:00
อนุมัติ
         
31 D-201 27-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายปริญญา อุทโธ
23-11-2561 22:29:00
อนุมัติ
         
32 D-415 19-12-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
นวลละออง อรรถรังสรรค์
23-11-2561 16:06:00
อนุมัติ
         
33 D-212 28-11-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
23-11-2561 13:01:00
อนุมัติ
         
34 D-333 24-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
22-11-2561 21:01:00
อนุมัติ
         
35 D-207 27-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2561 13:03:00
อนุมัติ
         
36 D-207 28-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
21-11-2561 15:45:00
อนุมัติ
         
37 D-333 22-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
21-11-2561 15:43:00
อนุมัติ
         
38 D-411 10-12-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
21-11-2561 12:34:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
39 D-201 28-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
วินัย ผลเจริญ
20-11-2561 18:53:00
อนุมัติ
         
40 D-207 26-11-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 17:30:00
โอม ฉัตรนนท์
20-11-2561 16:24:00
อนุมัติ
         

รวม 527 รายการ : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>