ชื่อ :   กันตา วิลาชัย
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   kanta@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - รป.ม.นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :