ขอเชิญนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
การศึกษาเรียนรู้ “พื้นที่” ประชาสังคมและการพัฒนา
การศึกษาเรียนรู้ “พื้นที่” ประชาสังคมและการพัฒนา