รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร เข้าร่วม โครงการ มมส พลังคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
COPAG คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อกฤษพงษ์ ทองโรจน์