ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ติวสอบ English Exit-Exam ฟรี!!!!!!!!
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเชิญและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Public Administration and Development
นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 54 ปี
COPAG ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 54 ปี