กำหนดสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืม กยศ. "กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติ : 200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
PO COPAG FAIR #1 (งานวัด PO COPAG)