โครงการสัมมนาทางวิชาการ โทษประหารชีวิต : ข้อถกเถียงเชิงแนวคิดและความเป็นจริงของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
โครงการติวเข้มเพื่อการสอบ กพ ภาค ก.(ปี 2563)
 
 
 
 
 
COPAG จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "โทษประหารชีวิต: ข้อถกเถียงเชิงแนวคิดและความเป็นจริงของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน"
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “ว่าที่สิงห์น้ำตาล 17” แบบ New Normal
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2563