แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
COPAG เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565
COPAG กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566