แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
การประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)
วิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562