วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ขอเชิญร่วมรับฟัง ปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม "วันสิทธิมนุษยชนสากล" ปาฐกถาทางวิชาการหัวข้อ “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของการเลือกตั้ง”
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ ลัทธิล่าแม่มด ในยุคกลางกับเสรีภาพในยุคปัจจุบัน
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดสัมมนาทางวิชาการ "ลัทธิล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน"
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ