ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “ร้อยพันปัญญา ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan” ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ (โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รับสมัครค่าย COPAG English Camp 2019
 
 
 
 
 
ร้อยพันปัญญา#3 ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ
คณบดีฯ ให้โอวาทแก่นิสิตเตรียมความพร้อมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)