เมนูหลัก > ติดต่อสอบถาม

 
 
    ติดต่อสอบถาม
     
  สถานที่ตั้ง :
    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
    เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-4375-4321 ต่อ 3740 - 3744 หรือ 0-4375-317
    เบอร์โทรสาร : 0-4375-4137
    อีเมลล์ : copag@msu.ac.th
     
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : worachat.r@msu.ac.th