เมนูหลัก >งานวิเทศสัมพันธ์

 
 
    งานวิเทศสัมพันธ์
     
    ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์
    - อาจารย์สิรกุล สุวินทวงศ์
    - นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา
    Email : ircopag@gmail.com
     
  ข่าวสารงานวิเทศ
     
  COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
 

      COPAG เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวจีรวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

อ่านเพิ่มเติม