วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่สอง)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3
 
 
 
 
 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ
COPAG ร่วมแห่กัณฑ์หลอน สืบสานอนุรักษ์ 4 ประเพณี บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มมส ประจำปี 2567
Meet the Experts เรื่อง “Critical and Creative Thinking Skills for Social Scientists”