เมนูหลัก >กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

 
 
    กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
     
    - รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 "
     
    - ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 " ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
     
    - ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ ประจำปี 2562
     
    - ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5"
     
    - ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤษภาคม 2561
     
    -วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพสร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018 จังหวัดมหาสารคาม