เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ ทุน ICDF ประจำปี 2024

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ ทุน ICDF ประจำปี 2024

รายละเอียดโดยคร่าวดังนี้

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567

รายละเอียดทุน:

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class tickets)

- ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)

- ค่าเล่าเรียนและหน่วยกิต

- ค่าประกันสุขภาพ

- ค่าหนังสือเรียน

เงินสนับสนุนรายเดือน:

- ปริญญาโท เดือนละ NT$18,000

- ปริญญาเอก เดือนละ NT$20,000

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่ Website ICDF Scholarship : https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12505&ctNode=31562...


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล