เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (1-2 ปี) และปริญญาเอก (3 ปี) ในปีการศึกษา 2567 สนับสนุนทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (1-2 ปี) และปริญญาเอก (3 ปี) ในปีการศึกษา 2567 สนับสนุนทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน

- ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

- สวัสดิการนักศึกษา

- ประกันสุขภาพ

- ค่าครองชีพรายเดือน

- บริการช่วยเหลือนักศึกษา

- ความช่วยเหลือในการจัดการที่พัก

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

- และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่: https://www.francothai-science.com/franco-thai...


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล