เมนูหลัก > แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในค

 
 
 

แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในค


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-30
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 301123_094734.pdf <<