เมนูหลัก > COPAG SPECIAL SEMINAR SERIES

 
 
    COPAG SPECIAL SEMINAR SERIES
   ขอเชิญคณาจารย์ร่วมเสวนาวิชาการ COPAG SPECIAL SEMINAR SERIES No.4 "การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา 2016 : ผลกระทบต่อประเทศไทย"
     
  COPAG จัดโครงการเสวนา COPAG Special Seminar Series 3 : การปรับตัวของแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติสู่ตลาดอาเซียน 
     
 

COPAG Seminar Series เวทีวิชาการสัญจร หัวข้อ ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน ณ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด