เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (2024)

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (2024)

มหาวิทยาลัย 31 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ ฯลฯ

  2. ทุนสนับสนุนบางส่วนจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของทุน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. เปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นชาวจีน

  2. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนดและผ่านเกณฑ์ของสถาบัน ความสามารถทางภาษาจีนระดับ HSK4 พร้อมเอกสารประกอบ

  3. สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

  4. สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

  5. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

  6. ผู้สมัครไม่ควรได้รับทุนการศึกษาอื่นจากรัฐบาลจีนหรือองค์กรต่าง ๆ ในขณะที่สมัครขอรับทุนนี้

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียด รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ระยะเวลาการสมัคร กระบวนการคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้สมัครได้จากลิงก์ท้ายเอกสารนี้ http://study.edu.sh.gov.cn/en/ise.html...


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล