เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-16
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 161123_064820.pdf <<