เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Gates Cambridge (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ )

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Gates Cambridge (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ )

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2567

ทุนการศึกษานี้จำนวนเงินบริจาค 210 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก มูลนิธิ Bill and Melinda Gates ให้กับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

จะได้รับการสนับสนุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าจ้างรายปี ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ เงินทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม และความช่วยเหลือครอบครัว โดยมีทุนการศึกษาสูงสุด 80 ทุนต่อปี

สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระยะเวลาการสมัคร ขั้นตอนการคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้สมัคร

https://www.gatescambridge.org/programme/the-scholarship/...


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-12-04
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล