เมนูหลัก > COPAG SPECIAL TALK SERIES

 
 
    COPAG SPECIAL TALK SERIES
     
  COPAG SPECIAL TALK SERIES No.8 “โครงการสัมมนาอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
     
  COPAG จัดการบรรยายพิเศษ (COPAG SPECIAL TALK SERIES No.7) "ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย-ยุโรป การประชุมอาเซม" และโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2
     
  บรรยายพิเศษ COPAG Special Talk Series เรื่อง "การปฏิรูปการเมืองใหม่กับค่านิยมของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลง" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
     
  โครงการสัมมนาวิขาการ COPAG SPECIAL TALKS No.2 : รำลึก 54 ปีการประหารชีวิตครูครอง จันดาวงศ์  
     
 

การบรรยายพิเศษ (COPAG Special Talk Series 1) เรื่อง “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน์”