เมนูหลัก > ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในคน

 
 
 

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในคน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-11-30
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 301123_094913.pdf <<