เมนูหลัก >กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

 
 
    กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
     
    - ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤษภาคม 2564
     
    -วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพสร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018 จังหวัดมหาสารคาม