ชื่อ :   ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
     
  ตำแหน่ง :   คณบดี
     
  อีเมล์ :   cherngcharn@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - M.A. Social Sciences Hitotsubashi University,Japan
    - ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :