เมนูหลัก > โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต : 15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆจากฐานราก สู่รากฐานของสังคม”

 
 
 

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต : 15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆจากฐานราก สู่รากฐานของสังคม”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง D-415, D-402, D-411, D-413 ชั้น 4 และ ห้อง D-201, D-206 , D-207 ชั้น 2
อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-08-09
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 090818_080904.pdf <<