เมนูหลัก > โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน ครั้งที่ 5 (อีสานเหนือ)

 
 
 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน ครั้งที่ 5 (อีสานเหนือ)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UNION FOR CIVIL LIBERTY) ร่วมกับ รายวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน ครั้งที่ 5 (อีสานเหนือ) ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง D-201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาดังกล่าว


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2019-06-12
ผู้ประกาศ : ภัทรกวี กันทรมงคล
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล