เมนูหลัก > มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนของนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนของนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-06-02
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 020620_084538.pdf <<