เมนูหลัก > นิสิต COPAG จัดค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ

 
 
 

นิสิต COPAG จัดค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ

นิสิต COPAG จัดงานเสวนาทางวิชาการในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ว่าด้วย “การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ ‘ผีน้อย’ ในสถานการณ์ Covid-19”

เมื่อวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง D-207 Fairness Team (กลุ่มนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนับจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานเสวนาทางวิชาการในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ว่าด้วย “การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผีน้อยในสถานการณ์ Covid-19” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี กรรมกรวิชาการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นางสาวญาณวดี สาหลง Fairness Team นายณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์ คนฝึกคิดขีดเขียน เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดย นายพงศธรณ์ ตันเจริญ มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีกลุ่มที่ทำงานผลักดันในประเด็นปัญหาสังคมการเมืองอีก 6 กลุ่มเข้าร่วมด้วยคือ กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย กลุ่มแสงดาว กลุ่ม The Change และ ชุมนุมโต๊ะน้ำชา สาธิต มมส.

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นวงถกเถียงเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยใช้ปรากฏการณ์แรงงานไทยผิดกฎหมายหรือ “ผีน้อย” ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเป็นกรณีศึกษา ในงานดังกล่าวยังมีนิทรรศการภาพที่เกี่ยวกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผีน้อยแสดงอีกด้วย หลังจากที่มีการเสวนาถกเถียงกันแล้วยังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมเพื่อเป็นการผสานพลังกันในการผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่าง Fairness Team และกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ Fairness Team กลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย กลุ่มแสงดาว และ ชุมนุมโต๊ะน้ำชา สาธิต มมส.


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-09-01
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล