เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มมส

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มมส

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 ณ ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-01-08
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล