เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2565

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา รัฐศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

Download ประกาศรับสมัคร : https://zhort.link/KWR
--------------------------
Click สมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย 043 754 412
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ติดต่อ คุณวรินทร รัชโพธิ์ และคุณธราภร อนุเวช
043 754317

#เรียนต่อป.เอก #เรียนต่อป.โท #เรียนต่อ #ปเอกมมส #ปโทมมส #มมส #เรียนต่อ #รัฐศาสตร์ #เรียนต่อรัฐศาสตร์ 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-05-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล