เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่สากล “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ WebEX)

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่สากล “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ WebEX)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่สากล “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ WebEX)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น.

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mc07e0ec0cc7d5ad62f2ea1594c00b2eb

Meeting number: 2562 802 7899

Password: 123456

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แบบเต็มอิ่มกับการบรรยาย 1 วันเต็ม

- เทคนิคการเขียน Resume ในการสมัครงานในวิชาชีพรัฐศาสตร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษและการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

โดย

อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ

อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู รองศาสตราจารย์

ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ

----------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 043 754317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-05-11
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล