เมนูหลัก > สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

 
 
 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่โรงเรียนเดียวกัน
  • ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน
  • โรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีม

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

          รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

                                                จำนวน 1 รางวัล

                                                พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

                                                จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท

                                                จำนวน 1 รางวัล

                                                พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

                                                จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

                                                จำนวน 1 รางวัล

                                                พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

                                                จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

          รางวัลชมเชย                       ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

                                                จำนวน 1 รางวัล

                                                พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

 

แข่งขันในวันที่ 12 มิถุนายน 2566  ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2566  ผ่านลิงค์ : https://citly.me/3VWDf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 06-2594-2777 , 08-4455-8944 , 0-2141-7761 และ 0-2141-7630


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-05-19
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 190523_070827.pdf <<