เมนูหลัก > : โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 
 
 

: โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ โทร 043-754317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2016-02-23
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล