เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"

ศูนย์นโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับ สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม" ตอนที่ 1 นโยบายสาธารณะกับวิถีคนมหาสารคาม โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-413) ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถชม Live สด ผ่านเพจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในวันและเวลาดังกล่าวได้อีกหนึ่งช่องทาง https://www.facebook.com/copag.msu.ac.th/


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-06-28
ผู้ประกาศ : ภัทรกวี กันทรมงคล
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล