เมนูหลัก > งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy”

 
 
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy”

งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy” จัดโดย International Institute of Management Sciences, Kolkata ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2560 ณ Shih Chien University, Taipei ไต้หวัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิจัย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในไต้หวัน นั้น 
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iimsind.org/index.php
โดยมีกำหนดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Submission) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-08-24
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 240817_040751.pdf <<