เมนูหลัก > กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต มหาบัณฑิตและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2559-2560

 
 
 

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต มหาบัณฑิตและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2559-2560


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-11-29
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 291117_031848.pdf <<