เมนูหลัก > ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 
 
 

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

         ร้อยตำรวจเอกไตรรงค์  ประสพมงคล

         นายคำเคลื่อน  พณะชัย

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

         นายกิตติศักดิ์  ชิณแสง

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

         นายปฏิพัทธ์  เข็มทิศ

         นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง

         นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

 

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-12-08
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 081217_094219.pdf <<