เมนูหลัก > รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
 

รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

#กำหนดการรับสมัคร
ให้นิสิตที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ขอกู้ยืมผ่านระบบที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น.

*หลังจากยื่นสมัครผ่านระบบ www.studentloan.or.th
เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ
ใบสมัครส่งที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ประจำคณะที่นิสิตสังกัด


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-05-25
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 250518_020759.pdf <<